Diaconia ca filantropie creștină: „Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele“

Din punct de vedere istoric, Biserica creștină a fost fondată în ziua Cincizecimii, sub semnul entuziasmului pascal și al spiritului evanghelic, pe care Duhul Sfânt le-a insuflat apostolilor și tuturor celor prezenți la acest mare eveniment din Ierusalim. Alegerea celor doisprezece apostoli indică universalitatea Evangheliei lui Iisus Hristos, iar prezența atâtor neamuri la Cincizecime arată că Dumnezeul lui Avraam, a lui Isaac și al lui Iacov „nu este părtinitor, ci că din orice neam, cine se teme de El și face dreptate, este primit de El.

Cuvântul pe care l-a trimis fiilor lui Israel: Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, El care este Domnul tuturor oamenilor".

Citește pe ziarullumina.ro