Programe de formare la Federația Filantropia

Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează periodic programe de formare profesională, finalizate prin susținerea unui examen de absolvire. Cursurile de specializare „pedagog social”, „manager de responsabilitate socială” și „formator” sunt autorizate de Autoritatea Națională de Calificări, iar diploma obținută, însoțită de suplimentul descriptiv, este recunoscută la nivel național și autorizată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Pedagogul social este o persoană de re­fe­rin­ță în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul unei comunități educative, ce înțelege educația ca pe un proces conștient și orientat spre un scop, în baza unui angajament perseverent și optimist. Prin intermediul cursului de specializare (cod COR 341202), pedagogul social deține cunoștințe de specialitate în domeniul psihologiei, pegagogiei, sociologiei, precum și temeinice cunoștințe de cultură generală; planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării copilului, ajutându-l să devină un adult conștient de sine, responsabil și integrat în societate.

În urma cursului, participanții dobândesc compe­tențe sau abilități specifice cu privire la comunicarea interpersonală, planificarea spa­țiilor specifice, consilierea juridică și socială a familiei copilului, derularea procesului educațional al copilului, elaborarea planului personalizat și pled...

Citește pe ziarullumina.ro