Proiectul de lege care prevede validarea mandatelor noilor consilieri locali prin ordin al prefectului, atacat la CCR de președintele Iohannis

Iohannis a atacat la Curtea Constituțională o lege care vizează validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o nouă procedură referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local, și care stabilește noi reguli în ceea ce privește cvorumul ședințelor consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în cadrul cărora se propune validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/consilieri județeni noi.

”Considerăm că această lege cuprinde reglementări neclare, imprecis redactate, ce contravin normelor și principiilor constituționale”, afirmă președintele, care menționea că ”dispozițiile nou introduse în legea dedusă controlului de constituționalitate stabilesc regimuri juridice diferite pentru validarea/invalidarea mandatelor consilierilor locali în funcție de momentul la care se realizează respectiva validare/invalidare.

Șeful statului arată că instituirea unor proceduri diferite de validare, realizate de autorități publice diferite pentru același fel de mandate din cadrul aceleiași autorități publice, în funcție de un criteriu temporal, conduce la o încălcare a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție.

Totodată, considerăm că validarea mandatului unui consilier local prin ordin al prefectului...

Citește pe libertatea.ro