Poporul român este una din minunile lui Dumnezeu, în marșul Său pe pământ

Petre Țuțea, 2 luni
Festivitatea de absolvire la Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia