Viziunea noastră în cadrul UE este una puternic proeuropeană, favorizând o integrare mai profundă, bazată pe valorile și principiile fundamentale ale UE. Motto-ul Președinției noastre - Coeziunea - o valoare comuna europeană, reflectă în același timp nevoia imperioasă de unitate și cooperare între statele membre UE, precum și nevoia de mai multă coeziune economică, socială și teritorială, așa cum este prevăzută de tratatele UE. Acesta este spiritul în care România își va exercita, de asemenea, primul său mandat la conducerea Consiliului UE