În ade­văr a avut o simțire înălțătoare. Învierea Basarabiei pe care o urmăream cu viu interes în coloanele acestei gazete constituie o binefăcătoare reconfortare sufletească pentru neamul nostru, mai ales după suferințele și încercările din urmă. Și cred - zice maestrul - că lucrurile de aici înseamnă începutul sigur al ameliorării vieții poporului românesc… Basarabia - urmează d. Enescu - este pentru noi un juvaer în toate privințele și datoria noastră este să ajutăm prin toate mijloacele trezirea poporului la viața culturală și artistică cântând simpatia fraților noștri moldoveni și făcându-le tot binele de care am fost privați atâta vrem

George Enescu, 8 luni
Concertele lui George Enescu în vremea Marelui Război