Abonamente STB gratuite pentru elevi, din 11 februarie6Foto© observator.tv

Abonamente STB gratuite pentru elevi, din 11 februarie

, 15 știri, 19 vizualizări

"Abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere și încărcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum și cartea de identitate - în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani - cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii claselor pregătitoare și cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinței doveditoare/ carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate /autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere", precizează compania într-un comunicat transmis AGERPRES.

Elevii care frecventează o unitate de învățământ din București beneficiază de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu și indiferent de formă de învățământ (curs de zi, frecvență redusă).