ANAF are Registru pentru entități de cult pentru care se acordă deduceri fiscale2Foto© cotidianul.ro

ANAF are Registru pentru entități de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

, 4 știri, 60 vizualizări

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, registru înființat de ANAF.

Înscrierea în registru se va solicita de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Entitatea/unitatea de cult se poate înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele condiții: desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită, a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege, nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile, a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege, nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.