Editura Didactică și Pedagogică, reorganizată
Foto: romanialibera.ro

Editura Didactică și Pedagogică, reorganizată

7 știri, 8

Guvernul a decis, în ședința de miecuri, ca Editura Didactică și Pedagogică să fie reorganizată ca societate pe acțiuni pentru editarea de manuale.

Prin această decizie, Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică devine societate pe acțiuni, cu capital integral de stat.

Transformarea Editurii Didactice și Pedagogice în societate pe acțiuni s-a făcut prin intermediul unei ordonanțe de Guvern. Pe lângă editarea de manuale, editura va elabora și materiale grafice necesare procesului de învățământ.

”Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică și Pedagogică poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate”, transmite Guvernul.

Societatea va fi condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din cinci membri. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație ai Societății vor fi numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului Educației Naționale. Conducerea executivă a Societății va fi asigurată de un director general.

Patrimoniul regiei autonome va fi preluat de către societatea pe acțiuni, iar personalul va avea acela...

    Citește pe romanialibera.ro