Fondurile de pensii au taiat masiv din investitiile pe bursa3Foto© cancan.ro

Fondurile de pensii au taiat masiv din investitiile pe bursa

, 11 știri, 57 vizualizări

PENSII PRIVATE. Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins la sfârșitul anului trecut 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de euro), în creștere cu 19,40% față de anul precedent.

Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost, la sfârșitul anului trecut, de 5,22% comparativ cu 4,84% în decembrie 2017.

La 31 decembrie 2018, ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deținută de titlurile de stat cu 63,62%, celelalte instrumente înregistrând următoarele ponderi: acțiuni 17,56%, depozite bancare 8,11%, obligațiuni corporative 3,53%, obligațiuni organisme străine neguvernamentale 3,39%, titluri de participare 3,01% și alte instrumente financiare 0,78%.