Legea pentru desființarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, adoptată de Senat. Propunerea a fost făcută de Băsescu
Foto: www.puterea.ro

Legea pentru desființarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, adoptată de Senat. Propunerea a fost făcută de Băsescu

10 știri, 51

„Se desființează Academia de Științe ale Securității Naționale, ca for național de consacrare științifică, aflată în coordonarea științifică a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului

Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, cu sediul în municipiul București, șos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea

I”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru învățământ și Comisia de apărare ale Senatului.

De asemenea, în documentul citat se precizează că patrimoniul Academiei de Științe ale Securității Naționale se distribuie proporțional cu contribuția către cele trei instituții tutelare care

coordonează activitatea științifică a Academiei de Științe ale Securității Naționale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, și se

Personalul Academiei de Științe ale Securității Naționale se va distribui proporțional cu contribuția către cele trei instituții tutelare, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor

Interne și Serviciul Român de Informații, și se stabilește prin Hotărâre a Guvernului, și va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituția care preia activitatea

acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul instituției publice respec...

    Citește pe mediafax.ro
    Tendințe