Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) este o regie autonomă din România care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.