Curtea Constituțională: Hotărârile din dosarele penale trebuie motivate la data pronunțării2Foto© observatornews.ro

Curtea Constituțională: Hotărârile din dosarele penale trebuie motivate la data pronunțării

, 11 știri, 60 vizualizări

Membrii Curții Constituționale au luat această decizie, după ce au stabilit că anumite prevederi din Codul de Procedură Penală sunt neconstituționale. Concluzia reprezentanților Curții Constituționale este că sentința trebuie motivată în fapt și în drept la data pronunțării. Altfel, persoana condamnată este lipsită de garanțiile înfăptuirii actului de justiție și aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil.

Conform news.ro, membrii Curții Constituționale a României sunt de părere că "punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept".

Nu în ultimul rând, membrii Curții Constituționale a României susțin că "dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept".