România a activat derogarea privind aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului3Foto© wall-street.ro

România a activat derogarea privind aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului

, 4 știri, 106 vizualizări

Articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că, în caz de război sau de alt pericol public care amenință existența unei națiuni, un stat membru poate lua măsuri derogatorii de la obligațiile prevăzute în Convenție, în măsura strictă în care situația o impune și cu condiția ca aceste măsuri să nu contravină altor obligații care decurg din dreptul internațional. Activarea articolului 15 nu permite însă derogarea de la articolele Convenției care protejează dreptul la viață și care interzic tortura și sclavia.

Avocatul Victor Munteanu menționează că știrea că Republica Moldova a solicitat Consiliului Europei, în mod excepțional, aplicarea Articolului 15 al Convenvenției Europene a Drepturilor Omului a trecut neobservată în spațiul public. Potrivit lui aceasta înseamnă derogarea de la aplicarea Articolului 11 – dreptul la libera întrunire și asociere, Articolului 2 Protocol nr. 1 – dreptul la educație, și Articolul 2 Protocol nr. 4 – dreptul la libera circulație. „Informația este plasată pe site-ul oficial al Consiliului Europei (https://rm.coe.int/09000016809cf9a2).

Și alte trei state membre ale Consiliului Europei – România, Letonia și Armenia – au activat articolul din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care permite derogări de la aplicarea acesteia în condițiile stării de urgență.