Băncile din România nu prea finanțează investițiile. Preferă creditele pentru mașini2Foto© businessmagazin.ro

Băncile din România nu prea finanțează investițiile. Preferă creditele pentru mașini

, 6 știri, 25 vizualizări

♦ „Aceste evoluții impun o analiză mai riguroasă a politicilor economice și o calibrare mai atentă a programelor guvernamentale, prin promovarea sectoarelor și companiilor competitive sau care pot diminua vulnerabilitățile macroeconomice ale României“, susține BNR.

Creditele contractate de com­pa­nii pentru mașini și echipa­mente au înregistrat majorări importante de flux, dar aces­tea au o contribuție modestă în finanțarea investițiilor (6% în 2020, conform INS), majoritatea investițiilor fiind finanțate din surse proprii (75%), susține BNR.

„Aceste evoluții impun o analiză mai riguroasă a politicilor economice și o ca­librare mai atentă a programelor guverna­mentale, prin promovarea sectoarelor și com­paniilor competitive sau care pot dimi­nua vulnerabilitățile macroeconomice ale României“, se arată în cel mai recent Ra­port al BNR asupra Stabilității Financiare.